Sitemap | Oosterkerkstraat 1, 2312 SN Leiden | Kernstraat 11, 2313 EV Leiden

Wachttijden

Afwezigheid wegens vakantie of cursus:


Waarneming door:
Telefonisch bereikbaar.
Mocht ik de telefoon niet kunnen opnemen of binnen 24 uur kunnen terugbellen:
---
In geval van nood of crisis kunt u het beste uw huisarts bellen of de huisartsenpost.

Wachttijd:
Generalistische basis-GGZ: Aanmeldwachttijd: op dit moment is de wachttijd 1-3 weken.
Na aanmelding via het contactformulier vult u eerst formulieren in en daarna kan ik u een afspraakvoorstel doen.

Wachttijd tussen intake en behandeling: 1 tot 2 weken, meestal aansluitend op de intake
De gemiddelde wachttijd de afgelopen 3 maanden: 6 weken
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de verwijzer, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).
©2020 Kernstraat11 Leiden